CHỈ ĐẠO thực hiện

Đơn vị thực hiện

CHUYỂN ĐỔI SỐ & KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG SỐ HIỆU QUẢ

Hình thức: live trực tiếp trên Facebook

ĐỒNG HÀNH CÙNG

500.000 DOANH NGHIỆP

NGƯỜI THAM DỰ ĐƯỢC TRANG BỊ PHƯƠNG PHÁP
"MÃ SỐ THUẾ" - MST
Sau chương trình, chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo, người quản lý, người khởi nghiệp sẽ NẮM ĐƯỢC NGAY các phương pháp và từng bước thực hiện chuyển đổi số và kinh doanh trong nền kinh tế số hiệu quả: Hiểu rõ các giải pháp về xây dựng chiến lược, quản trị, vận hành, kinh doanh, bán hàng, marketing, quản trị nhân sự  bằng hệ thống chuyển đổi.   

      ĐĂNG KÝ NGAY

DIỄN GIẢ CHÍNH

- Anh Lê Nguyễn Hồng Phương - Phó Chủ tịch thường trực Vietnam2030, Chủ tịch BIT GROUP

XEM CHI TIẾT

- Thời gian: 20:00 - 21:30 | Thứ Tư, ngày 24/05/2023 
- ThS. Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch MVV Academy

Bán hàng b2b trong kỷ nguyên số

ĐIỀU PHỐI

- Phát sóng trực tiếp trên LIVE ZOOM

CHƯƠNG TRÌNH KỲ trước

ĐĂNG KÝ NGAY

Để nhận được thông tin mới nhất của chương trình này...

Đăng ký ngay

20:00 - 21:30
24.05.2023 (Thứ Tư) 
Phát sóng trực tiếp trên
LIVE ZOOM
  • Có đến 99.99% người tham dự chia sẻ rằng : Chương trình thật sự chất lượng và hiệu quả.
THỜI CƠ
Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

Nếu DOANH NGHIỆP đang gặp các vấn đề:

Chưa cụ thể hoá chiến lược hoặc đã có chiến lược nhưng việc triển khai chiến lược chưa đồng bộ, công việc rời rạc, thiếu kết nối và chưa có hệ thống, quy trình, công việc vẫn còn nằm trên giấy chưa có sự đo lường, giám sát. 

Bán hàng và marketing chưa hiệu quả, chưa tìm ra được lợi thế cạnh tranh cốt lõi, chưa xây dựng được triết lý về sản phẩm/dịch vụ, chưa định vị được khách hàng mục tiêu, chưa tìm ra được "long mạch" của doanh nghiệp mình 

Nhân sự trong công ty quen với lối làm việc cũ, văn hoá cũ trong khi tổ chức đang loay hoay tái tạo kỹ năng và năng lực mới trong kỷ nguyên số, Lãnh đạo chưa xác định được "năng lực số" nào cần phải có trong tổ chức và nhân sự chưa tiếp cận, ứng dụng mô hình học trọn đời LUR.  

"

Với tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm như trong giai đoạn 2015-2020 thì kinh tế số của Việt Nam sẽ đóng góp 25% GDP vào năm 2025. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, CEO đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình đã và đang làm gì và làm như thế nào để không những không bị lạc hậu, lùi lại phía sau mà còn bắt nhịp được với làn sóng kinh tế số, cưỡi trên ngọn sóng số để tạo giá trị gia tăng, kiến tạo chiến lược số tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình. 

ĐĂNG KÝ THAM GIA

THỨ I - MINDSET - TƯ DUY : GẶP GỠ, THẢO LUẬN, HỌC HỎI CÙNG CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC CHIẾN VÀ CHUYÊN GIA

Các sự kiện online và Offline  giúp người tham dự trang bị tư duy đúng, nhận thức đúng trong kỷ nguyên số & kinh tế số nhằm kinh doanh hiệu quả trên các nền tảng số.

ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETNAM2030

Mô hình MST® được BIT Group xây dựng và phát triển từ 2011 và đã triển khai cho hàng ngàn doanh nghiệp đạt hiệu quả. MST phương pháp đồng bộ của 03 Mindset - Skillset- Toolset.
"

THỨ II - SKILLSET - KỸ NĂNG: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC CHIẾN TRONG QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ, KINH DOANH, MARKETNG, BÁN HÀNG TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Xây dựng bộ kỹ năng phù hợp để quản trị, quản lý và vận hành trong kỷ nguyên số, kinh tế số.

THỨ III - TOOLSET - CÔNG CỤ: CÔNG CỤ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI  PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ

 
Thực trạng cho thấy rằng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã tiếp cận với kinh tế số và chuyển đổi số, tuy nhiên cách tiếp cận phần lớn là ứng dụng phần mềm, chuyển đổi dây chuyền công nghệ, làm digital marketing và bán hàng trên các nền tảng thương mại số.. Cách tiếp cận này thực tế được là chưa phù hợp và tối ưu với hiện trạng doanh nghiệp và môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Công nghệ là công cụ và là phương tiện để giải quyết vấn đề .  

Hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp chuyển đổi số và kinh doanh trên môi trường số hiệu quả.
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

NĂM 2020

10.000+ DOANH NGHIỆP

NĂM 2022

100.000+ DOANH NGHIỆP

NĂM 2030

500.000+ DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ THAM GIA

CÁC chương trình ĐÃ TRIỂN KHAI TRÊN cả nước

THÔNG TIN DIỄN GIẢ ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ DIỄN RA

CxO - 07

Thông tin chương trình:

https://cxo7.vietnam2030.vn/

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ - CÂU CHUYỆN CỦA GỐM SỨ MINH LONG

THAM GIA NGAY